Αγιάσματα Χίου. Ιαματικά λουτρά, ίαση, ευεξία, αναζωογόνηση.


Αγιάσματα Χίου. Ιαματικά λουτρά, ίαση, ευεξία, αναζωογόνηση.

Πλήρης περιγραφή


Στόχος της «Θέρμαι Αγιασμάτων» ΚοινΣΕπ είναι η ανάδειξη των Αγιασματων Χίου σε ένα θερμαλιστικό κέντρο, ένα κέντρο ιαματικών λουτρών και ιαματικού τουρισμού, ένα χώρο ίασης, πρόληψης, αποκατάστασης, αναζωογόνησης και ευεξίας του επισκέπτη.

Την βάση για το θερμαλιστικό κέντρο «Αγιάσματα» αποτελούν

• τα μεταλλικά νερά, το θερμό ιαματικό νερό και το πόσιμο νερό της Λευκάντριας,
• η θάλασσα, και
• το φυσικό περιβάλλον της κοιλάδας των Αγιασμάτων.

Και οι τρεις παραπάνω παράγοντες από κοινού και μεμονωμένα συμβάλλουν στην διαμόρφωση της προσφοράς της λουτρόπολης των Αγιασμάτων που είναι η ίαση, η πρόληψη, η αποκατάσταση, η αναζωογόνηση, ο καλλωπισμός και γενικά η ευεξία του επισκέπτη.

Το θερμαλιστικό κέντρο «Αγιάσματα» αποτελεί προορισμό για όλη την οικογένεια και μάλιστα για περίοδο πολύ πέρα από τους παραδοσιακούς μήνες των διακοπών του καλοκαιριού.